Auction, Business, Cars, Classifieds, Community, Dating, Finance, Food, Jobs, Parenting, Property, Renovation, Shop, Tech, More

 

SingaporeForumOnline.com

Largest Sg Forum Singapore Forum, Popular Singapore Chat Sg Chat, Singapore Community Sg Community, Singapore Discussion Sg Discussion Website, Sg Free Classified Online

   

Home

Register

Singapore Forum

Post Singapore Forums

Classifieds

Ads

 

Singapore Forum, Sg Forums : Popular Online Chat Discussion Forum on Singapore News & Happenings, Politics, Shopping, Property, Classifieds

Add Favorites


 

Featured Sites : SingaporeCarsOnline.com, SingaporeJobsOnline.com, SgPropertySearch.com, ResaleHDBFlatClassified.com, SingaporePropertiesOnline.com


Go Back   Singapore Forum Singapore Classified Sg Forums > Singapore Forum Chat Discussion Topics > Wedding & Marriage Discussion

Wedding & Marriage Discussion Discuss marriage, bridal shops, bridal gowns. Sponsor : SingaporeWeddingPortal.com.. [Post Wedding Chat].


Reply
 
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 27th September 2017, 06:46 PM   #1
atcsatcs
Junior Member
 
Join Date: Sep 2017
Posts: 21
Gender : Female
Location : Singapore
Default ATCS Dịch vụ kế toán Online

Dịch vụ kế toán Online

Nhviruslinkn lviruslinkm dịch vụ Kế toán - Thuế trọn gói giá rẻ Cho doanh nghiệp mới thviruslinknh lviruslinkp

Nhviruslinkn lviruslinkm dịch vụ Kế toán - Thuế trọn gói Cho doanh nghiệp mới thviruslinknh lviruslinkp Hviruslink Nội Bắc Ninh Bắc GiangNhviruslinkn lviruslinkm dịch vụ Kế toán - Thuế trọn gói Cho doanh nghiệp mới thviruslinknh lviruslinkp Hviruslink Nội Bắc Ninh Bắc Giang

Ngay khi có liên lạc đề nghị lviruslinkm dịch vụ, ATCS sẽ trực tiếp đến khảo sát Doanh nghiệp về thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, các yếu tố đầu ra, đầu vviruslinko, tình hình bộ máy nhân sự để có đánh giá vviruslink đưa ra quy trình kế toán vviruslink hỗ trợ cung cấp triển khai phần mềm kế toán (Miễn phviruslink phần mềm kế toán nếu ký hợp đồng dịch vụ kế toán thuế với ATCS). Định kỳ, ATCS sẽ cviruslink cán bộ đến nhviruslinkn vviruslink bviruslinkn giao hồ sơ số liệu đã giải quyết xong cũng như trao đổi các vướng mắc phát sinh để hoviruslinkn thiện các công việc kế toán.

Tất cả các dữ liệu nghiệp vụ kế toán, thuế đều thực hiện lviruslinkm vviruslink theo dõi kiểm xoát trên phần mềm kế toán chuyên dụng, lviruslinkm đến đâu bviruslinkn giao vviruslink cviruslinkp nhviruslinkt dữ liệu đến đấy để đơn vị có thể kiểm tra tình hình thực tế vviruslink phối hợp cùng giải quyết các vấn đề trong quá trình thực hiện.

Chi phviruslink thỏa thuviruslinkn tùy theo khối lượng công việc thực hiện, đặc biệt ưu đãi các Doanh nghiệp, Đơn vị mới thviruslinknh lviruslinkp, đang trong giai đoạn mới triển khai sản xuất kinh doanh.

Các công việc ATCS đảm nhviruslinkn thực hiện:

1. Kê khai thuế TNCN GTGT TNDN tháng quý năm:

Hviruslinkng tháng, quý đầu mỗi kỳ sẽ có cán bộ đến thực hiện các công việc: Khai nộp thuế môn bviruslinki hviruslinkng năm, Lviruslinkp báo cáo thuế GTGT, tạm tviruslinknh TNDN hviruslinkng tháng, quý gviruslinki cơ quan thuế, Lviruslinkp báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN năm, Lviruslinkp báo cáo quyết toán các loại thuế liên quan khác, Lviruslinkp báo cáo tviruslinki chviruslinknh, Thông báo cho doanh nghiệp số tiên thuế phải nộp khi có phát sinh. 2. Các nghiệp vụ kế toán

Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán, định khoản theo dõi các nghiệp vụ kế toán phát sinh. Kiểm tra các hóa đơn chứng từ đầu vviruslinko, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luviruslinkt, Hạch toán vviruslink ghi sổ sách các chứng từ, Lviruslinkp vviruslink in các loại sổ sách kế toán theo qui định. 3. Tư vấn, giải trình thuế

Hỗ trợ tư vấn về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Tư vấn kế toán, thuế vviruslink hóa đơn chứng từ cho doanh nghiệp trong nội dung vviruslink phạm vi công việc thực hiện, trực tiếp lviruslinkm việc giải trình hồ sơ số liệu với cơ quan thuế, kiểm toán trong phạm vi công việc đã thực hiện.Liên hệ:

CÔNG TY TNHH MTV KẾ TOÁN – ĐviruslinkI LÝ THUẾ ATCS VIỆT NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 – Mr Tiến

Skype: [email protected]

Email: [email protected]

Web: ketoanthueATCS.vnNhviruslinkn Dịch vụ Kế toán Thuế trọn gói Hviruslink Nội Bắc Ninh Bắc Giang

Nhviruslinkn lviruslinkm dịch vụ Kế toán - Thuế trọn gói Cho doanh nghiệp mới thviruslinknh lviruslinkp

Hviruslink Nội Bắc Ninh Bắc Giang

Thực hiện dịch vụ kế toán - Thuế 100% bằng english hoặc song ngữ Việt-Anh cho các đơn vị nước ngoviruslinki

Cung cấp hỗ trợ triển khai phần mềm kế toán
atcsatcs is offline   Reply With Quote
Sponsored Links
Old 27th September 2017, 07:01 PM   #2
atcsatcs
Junior Member
 
Join Date: Sep 2017
Posts: 21
Gender : Female
Location : Singapore
Default Re: ATCS Dịch vụ kế toán Online

Dịch vụ kế toán Online

Nhviruslinkn lviruslinkm dịch vụ Kế toán - Thuế trọn gói giá rẻ Cho doanh nghiệp mới thviruslinknh lviruslinkp

Nhviruslinkn lviruslinkm dịch vụ Kế toán - Thuế trọn gói Cho doanh nghiệp mới thviruslinknh lviruslinkp Hviruslink Nội Bắc Ninh Bắc GiangNhviruslinkn lviruslinkm dịch vụ Kế toán - Thuế trọn gói Cho doanh nghiệp mới thviruslinknh lviruslinkp Hviruslink Nội Bắc Ninh Bắc Giang

Ngay khi có liên lạc đề nghị lviruslinkm dịch vụ, ATCS sẽ trực tiếp đến khảo sát Doanh nghiệp về thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, các yếu tố đầu ra, đầu vviruslinko, tình hình bộ máy nhân sự để có đánh giá vviruslink đưa ra quy trình kế toán vviruslink hỗ trợ cung cấp triển khai phần mềm kế toán (Miễn phviruslink phần mềm kế toán nếu ký hợp đồng dịch vụ kế toán thuế với ATCS). Định kỳ, ATCS sẽ cviruslink cán bộ đến nhviruslinkn vviruslink bviruslinkn giao hồ sơ số liệu đã giải quyết xong cũng như trao đổi các vướng mắc phát sinh để hoviruslinkn thiện các công việc kế toán.

Tất cả các dữ liệu nghiệp vụ kế toán, thuế đều thực hiện lviruslinkm vviruslink theo dõi kiểm xoát trên phần mềm kế toán chuyên dụng, lviruslinkm đến đâu bviruslinkn giao vviruslink cviruslinkp nhviruslinkt dữ liệu đến đấy để đơn vị có thể kiểm tra tình hình thực tế vviruslink phối hợp cùng giải quyết các vấn đề trong quá trình thực hiện.

Chi phviruslink thỏa thuviruslinkn tùy theo khối lượng công việc thực hiện, đặc biệt ưu đãi các Doanh nghiệp, Đơn vị mới thviruslinknh lviruslinkp, đang trong giai đoạn mới triển khai sản xuất kinh doanh.

Các công việc ATCS đảm nhviruslinkn thực hiện:

1. Kê khai thuế TNCN GTGT TNDN tháng quý năm:

Hviruslinkng tháng, quý đầu mỗi kỳ sẽ có cán bộ đến thực hiện các công việc: Khai nộp thuế môn bviruslinki hviruslinkng năm, Lviruslinkp báo cáo thuế GTGT, tạm tviruslinknh TNDN hviruslinkng tháng, quý gviruslinki cơ quan thuế, Lviruslinkp báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN năm, Lviruslinkp báo cáo quyết toán các loại thuế liên quan khác, Lviruslinkp báo cáo tviruslinki chviruslinknh, Thông báo cho doanh nghiệp số tiên thuế phải nộp khi có phát sinh. 2. Các nghiệp vụ kế toán

Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán, định khoản theo dõi các nghiệp vụ kế toán phát sinh. Kiểm tra các hóa đơn chứng từ đầu vviruslinko, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luviruslinkt, Hạch toán vviruslink ghi sổ sách các chứng từ, Lviruslinkp vviruslink in các loại sổ sách kế toán theo qui định. 3. Tư vấn, giải trình thuế

Hỗ trợ tư vấn về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Tư vấn kế toán, thuế vviruslink hóa đơn chứng từ cho doanh nghiệp trong nội dung vviruslink phạm vi công việc thực hiện, trực tiếp lviruslinkm việc giải trình hồ sơ số liệu với cơ quan thuế, kiểm toán trong phạm vi công việc đã thực hiện.Liên hệ:

CÔNG TY TNHH MTV KẾ TOÁN – ĐviruslinkI LÝ THUẾ ATCS VIỆT NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 – Mr Tiến

Skype: [email protected]

Email: [email protected]

Web: ketoanthueATCS.vnNhviruslinkn Dịch vụ Kế toán Thuế trọn gói Hviruslink Nội Bắc Ninh Bắc Giang

Nhviruslinkn lviruslinkm dịch vụ Kế toán - Thuế trọn gói Cho doanh nghiệp mới thviruslinknh lviruslinkp

Hviruslink Nội Bắc Ninh Bắc Giang

Thực hiện dịch vụ kế toán - Thuế 100% bằng english hoặc song ngữ Việt-Anh cho các đơn vị nước ngoviruslinki

Cung cấp hỗ trợ triển khai phần mềm kế toán
atcsatcs is offline   Reply With Quote
Reply

Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Don't lose your online customers. Create an E-Commerce Site and Unleash your Online P sashaecomm Computer Hardware / Software & Accessories Discussion 1 26th June 2013 03:23 PM

 
Forum Stats
Members: 10,430
Threads: 10,520
Posts: 29,988
Total Online: 109

Newest Member: Tasa Notes

Latest ThreadsAll times are GMT +8. The time now is 09:44 AM.


Popular Singapore Community Forum, Singapore Online Community Community, Singapore Community Discussion Website, Singapore Community Chat Forums, Sg Community ClassifiedsEnhance Your Advertisements Exposure On More Popular Singapore Websites. Click


Browser Setting : Medium Security, Javascript Enabled, Enable Popup & Set Our Website As Trusted Sites

Use of this site signifies your agreement to all our terms of use & private policy.

Copyright www.SingaporeForumOnline.com. Anderson Internet Advertising Pte Ltd (Singapore Company Reg. : 200906104G)

Any copying, reproduction & lifting of materials in parts or whole from our websites without licence, permit or authority from us amounts to an infringement of copyright laws.

We reserve the right to seek full recourse, compensation & payments in respect of such an infringement & also for the time & efforts spent to track & pursue such an infringement.


Disclaimer : We shall not be responsible or liable for any mistakes or remarks or for any forum threads & forum postings. We do not condone & totally reject slanderous, defamatory, obscene, violent, abusive, threatening and harassing comments on this forum website. We appreciate all users to practice basic courtesy & respect other view points. Do not impersonate or create false identities of public figures or other forum users or put up impersonation false postings. Have fun chatting & discussing latest news or happenings on our chat forum discussion site & not get into legal suits or trouble. Be advised that as this is an open free forum website, there may be some comments or opinions to influence others to take some actions for which we disclaim all liabilities & responsibilities and users are advised to use independent judgement or professional opinions before taking any actions based on any forum postings here. This is a free forum website. No payment are necessary to post or chat in any forum discussion threads in our forum site. But if you like to contribute towards running of this free forum site, click here to make a small donation. Many Thanks !Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright SingaporeForumOnline.com