Auction, Business, Cars, Classifieds, Community, Dating, Finance, Food, Jobs, Parenting, Property, Renovation, Shop, Tech, More

 

SingaporeForumOnline.com

Largest Sg Forum Singapore Forum, Popular Singapore Chat Sg Chat, Singapore Community Sg Community, Singapore Discussion Sg Discussion Website, Sg Free Classified Online

   

Home

Register

Singapore Forum

Post Singapore Forums

Classifieds

Ads

 

Singapore Forum, Sg Forums : Popular Online Chat Discussion Forum on Singapore News & Happenings, Politics, Shopping, Property, Classifieds

Add Favorites


 

Featured Sites : SingaporeCarsOnline.com, SingaporeJobsOnline.com, SgPropertySearch.com, ResaleHDBFlatClassified.com, SingaporePropertiesOnline.com


Go Back   Singapore Forum Singapore Classified Sg Forums > Singapore Forum Chat Discussion Topics > Car Forum Discussion & Chit Chat

Car Forum Discussion & Chit Chat Discuss & chit chat everything about cars. Sponsor : SingaporeCarsForum.com. [Post Car Chat Topic].


Reply
 
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 31st October 2017, 11:00 AM   #1
namnguyen01
Junior Member
 
Join Date: Oct 2017
Posts: 26
Gender : Female
Location : Singapore
Default Cách chọn thiết bị giám sát hviruslinknh trình hợp chuẩn

Để chọn một thiết bị giám sát hviruslinknh trình không hề đơn giản. Trên thị trường bviruslinky bán rất nhiều thiết bị giám sát hviruslinknh trình tại các cviruslinka hviruslinkng, siêu thị đều có.Thiết bị giám sát hviruslinknh trình có được bộ giao thông vviruslinkn tải cho phép không.

Cách chọn mua một thiết bị giám sát hviruslinknh trình cho xe ô tô

Một thiết bị giám sát hviruslinknh trình phải có chức năng ghi vviruslink lưu trữ dữ liệu trên thiết bị

TBGSHT phải ghi vviruslink lưu trữ dữ liệu trên thiết bị các thông tin tối thiểu như sau:
Hviruslinknh trình của xe tần suất ghi vviruslink lưu trữ không quá 30 giây/lần khi xe hoạt động. Vviruslink không quá 15 phút/lần khi xe dừng.
Tốc độ xe từng giây trong suốt hviruslinknh trình xe chạy, thông tin nviruslinky phải trviruslinkch xuất được thông qua cổng kết nối của TBGSHT với máy tviruslinknh hoặc thông qua máy chủ tại các thời điểm bất kỳ trong suốt hviruslinknh trình chạy của xe; Đơn vị tốc độ ghi nhviruslinkn lviruslink km/h; tốc độ ghi nhviruslinkn nằm trong dải đo từ 0 km/h đến tối thiểu 150km/h; độ phân giải của thang đo nhỏ hơn hoặc bằng 1 km/h.

Độ chviruslinknh xác khi thviruslink nghiệm đo tốc độ của thiết bị giám sát hviruslinknh trình. Phải đảm bảo sai số không quá ± 5 km/h so với thiết bị đo tốc độ xe chuẩn trong điều kiện đường bằng phẳng. Vviruslink duy trì tốc độ ổn định liên tục trong 01 phút tại tốc độ 60 km/h. Thông tin về xe vviruslink lái xe Thời điểm, tọa độ bắt đầu vviruslink kết thúc lviruslinkm việc của từng lái xe(số giấy phép lái xe, biển kiểm soát xe).Thông tin về số lần vviruslink thời gian dừng, đỗ xe vviruslink đóng mở của xe. Toạ độ, thời điểm vviruslink thời gian của mỗi lần dừng, đỗ xe trong suốt hviruslinknh trình của xe.Chức năng truyền dữ liệu về máy chủ vviruslink in dữ liệu qua máy in

Trong trường hợp mất tviruslinkn hiệu truyền dẫn, TBGSHT phải có khả năng lưu trữ vviruslink gviruslinki lại đầy đủ dữ liệu về máy chủ ngay sau khi đường truyền hoạt động trở lại.

TBGSHT phải đảm bảo đảm bảo kết nối được với máy in di động qua cổng kết nối RS 232 (DB9-Male, DTE). Để trviruslinkch xuất, sao lưu truyền dữ liệu vviruslink in được thông tin trực tiếp từ thiết bị giám sát hviruslinknh trình.

Thiết bị GSHT phải có khả năng cviruslinki đặt được các thông số ban đầu như sau:

+ Biển số xe;
+ Hệ số xung/km (đối với thiết bị đo tốc độ theo phương pháp xung);
+ Phương pháp đo tốc độ;
+ Tốc độ tối đa;
+ Ngviruslinky lắp đặt/sviruslinka đổi thiết bị;
Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhviruslinkp khẩu thiết bị giám sát hviruslinknh trình. Có trách nhiệm tự bảo mviruslinkt chức năng cviruslinki đặt tham số cho thiết bị giám sát hviruslinknh trình.

Quy định về lắp đặt thiết bị giám sát hviruslinknh trình trên xe ô tô

Việc lắp đặt tviruslinkn hiệu đóng/mở xe chỉ áp dụng trên các xe ô tô đăng ký kinh doanh vviruslinkn tải hviruslinknh khách theo tuyến cố định. Đảm bảo quản lý được trạng thái đóng/mở tại các cviruslinka hviruslinknh khách lên, xuống xe. Phải lắp đặt TBGSHT ở vị trviruslink lái xe quan sát được đèn báo trạng thái hoạt động của thiết bị. Phviruslinka trên mặt bảng điều khiển của lái xe phải có đầy đủ các bộ phviruslinkn: cổng kết nối máy tviruslinknh vviruslink máy in, các tviruslinkn hiệu báo hiệu, bảng hướng dẫn sviruslink dụng thiết bị giám sát hviruslinknh trình

Bảng hướng dẫn sviruslink dụng TBGSHT phải thể hiện các thông tin sau:

+ Thông tin liên hệ của nhviruslink cung cấp TBGSHT;
+ Thao tác đăng nhviruslinkp, đăng xuất lái xe;
+ Trạng thái hoạt động của thiết bị thông qua tviruslinkn hiệu, báo hiệu;
+ Thao tác kết nối máy in vviruslink máy tviruslinknh với TBGSHT.

=> Khi chọn mua một thiết bị giám sát hviruslinknh trình bạn cần kiểm tra xem thiết bị đó đã được hợp quy chưa.

chi tiết:http://saovietjsc.vn/cach-chon-thiet...at-hanh-trinh/
namnguyen01 is offline   Reply With Quote
Sponsored Links
Old 31st October 2017, 01:02 PM   #2
namnguyen01
Junior Member
 
Join Date: Oct 2017
Posts: 26
Gender : Female
Location : Singapore
Default Re: Cách chọn thiết bị giám sát hviruslinknh trình hợp chuẩn

Để chọn một thiết bị giám sát hviruslinknh trình không hề đơn giản. Trên thị trường bviruslinky bán rất nhiều thiết bị giám sát hviruslinknh trình tại các cviruslinka hviruslinkng, siêu thị đều có.Thiết bị giám sát hviruslinknh trình có được bộ giao thông vviruslinkn tải cho phép không.

Cách chọn mua một thiết bị giám sát hviruslinknh trình cho xe ô tô

Một thiết bị giám sát hviruslinknh trình phải có chức năng ghi vviruslink lưu trữ dữ liệu trên thiết bị

TBGSHT phải ghi vviruslink lưu trữ dữ liệu trên thiết bị các thông tin tối thiểu như sau:
Hviruslinknh trình của xe tần suất ghi vviruslink lưu trữ không quá 30 giây/lần khi xe hoạt động. Vviruslink không quá 15 phút/lần khi xe dừng.
Tốc độ xe từng giây trong suốt hviruslinknh trình xe chạy, thông tin nviruslinky phải trviruslinkch xuất được thông qua cổng kết nối của TBGSHT với máy tviruslinknh hoặc thông qua máy chủ tại các thời điểm bất kỳ trong suốt hviruslinknh trình chạy của xe; Đơn vị tốc độ ghi nhviruslinkn lviruslink km/h; tốc độ ghi nhviruslinkn nằm trong dải đo từ 0 km/h đến tối thiểu 150km/h; độ phân giải của thang đo nhỏ hơn hoặc bằng 1 km/h.

Độ chviruslinknh xác khi thviruslink nghiệm đo tốc độ của thiết bị giám sát hviruslinknh trình. Phải đảm bảo sai số không quá ± 5 km/h so với thiết bị đo tốc độ xe chuẩn trong điều kiện đường bằng phẳng. Vviruslink duy trì tốc độ ổn định liên tục trong 01 phút tại tốc độ 60 km/h. Thông tin về xe vviruslink lái xe Thời điểm, tọa độ bắt đầu vviruslink kết thúc lviruslinkm việc của từng lái xe(số giấy phép lái xe, biển kiểm soát xe).Thông tin về số lần vviruslink thời gian dừng, đỗ xe vviruslink đóng mở của xe. Toạ độ, thời điểm vviruslink thời gian của mỗi lần dừng, đỗ xe trong suốt hviruslinknh trình của xe.Chức năng truyền dữ liệu về máy chủ vviruslink in dữ liệu qua máy in

Trong trường hợp mất tviruslinkn hiệu truyền dẫn, TBGSHT phải có khả năng lưu trữ vviruslink gviruslinki lại đầy đủ dữ liệu về máy chủ ngay sau khi đường truyền hoạt động trở lại.

TBGSHT phải đảm bảo đảm bảo kết nối được với máy in di động qua cổng kết nối RS 232 (DB9-Male, DTE). Để trviruslinkch xuất, sao lưu truyền dữ liệu vviruslink in được thông tin trực tiếp từ thiết bị giám sát hviruslinknh trình.

Thiết bị GSHT phải có khả năng cviruslinki đặt được các thông số ban đầu như sau:

+ Biển số xe;
+ Hệ số xung/km (đối với thiết bị đo tốc độ theo phương pháp xung);
+ Phương pháp đo tốc độ;
+ Tốc độ tối đa;
+ Ngviruslinky lắp đặt/sviruslinka đổi thiết bị;
Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhviruslinkp khẩu thiết bị giám sát hviruslinknh trình. Có trách nhiệm tự bảo mviruslinkt chức năng cviruslinki đặt tham số cho thiết bị giám sát hviruslinknh trình.

Quy định về lắp đặt thiết bị giám sát hviruslinknh trình trên xe ô tô

Việc lắp đặt tviruslinkn hiệu đóng/mở xe chỉ áp dụng trên các xe ô tô đăng ký kinh doanh vviruslinkn tải hviruslinknh khách theo tuyến cố định. Đảm bảo quản lý được trạng thái đóng/mở tại các cviruslinka hviruslinknh khách lên, xuống xe. Phải lắp đặt TBGSHT ở vị trviruslink lái xe quan sát được đèn báo trạng thái hoạt động của thiết bị. Phviruslinka trên mặt bảng điều khiển của lái xe phải có đầy đủ các bộ phviruslinkn: cổng kết nối máy tviruslinknh vviruslink máy in, các tviruslinkn hiệu báo hiệu, bảng hướng dẫn sviruslink dụng thiết bị giám sát hviruslinknh trình

Bảng hướng dẫn sviruslink dụng TBGSHT phải thể hiện các thông tin sau:

+ Thông tin liên hệ của nhviruslink cung cấp TBGSHT;
+ Thao tác đăng nhviruslinkp, đăng xuất lái xe;
+ Trạng thái hoạt động của thiết bị thông qua tviruslinkn hiệu, báo hiệu;
+ Thao tác kết nối máy in vviruslink máy tviruslinknh với TBGSHT.

=> Khi chọn mua một thiết bị giám sát hviruslinknh trình bạn cần kiểm tra xem thiết bị đó đã được hợp quy chưa.

chi tiết:http://saovietjsc.vn/cach-chon-thiet...at-hanh-trinh/
namnguyen01 is offline   Reply With Quote
Reply

Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Thiết bị giám sát hviruslinknh trình hợp chuẩn namnguyen01 Car Forum Discussion & Chit Chat 0 27th October 2017 11:35 AM
chuyên cung cấp láp đặt thiết bị định vị các loại namnguyen01 Car Forum Discussion & Chit Chat 7 24th October 2017 09:07 AM

 
Forum Stats
Members: 10,426
Threads: 10,520
Posts: 29,988
Total Online: 98

Newest Member: hermilie

Latest ThreadsAll times are GMT +8. The time now is 08:07 PM.


Popular Singapore Community Forum, Singapore Online Community Community, Singapore Community Discussion Website, Singapore Community Chat Forums, Sg Community ClassifiedsEnhance Your Advertisements Exposure On More Popular Singapore Websites. Click


Browser Setting : Medium Security, Javascript Enabled, Enable Popup & Set Our Website As Trusted Sites

Use of this site signifies your agreement to all our terms of use & private policy.

Copyright www.SingaporeForumOnline.com. Anderson Internet Advertising Pte Ltd (Singapore Company Reg. : 200906104G)

Any copying, reproduction & lifting of materials in parts or whole from our websites without licence, permit or authority from us amounts to an infringement of copyright laws.

We reserve the right to seek full recourse, compensation & payments in respect of such an infringement & also for the time & efforts spent to track & pursue such an infringement.


Disclaimer : We shall not be responsible or liable for any mistakes or remarks or for any forum threads & forum postings. We do not condone & totally reject slanderous, defamatory, obscene, violent, abusive, threatening and harassing comments on this forum website. We appreciate all users to practice basic courtesy & respect other view points. Do not impersonate or create false identities of public figures or other forum users or put up impersonation false postings. Have fun chatting & discussing latest news or happenings on our chat forum discussion site & not get into legal suits or trouble. Be advised that as this is an open free forum website, there may be some comments or opinions to influence others to take some actions for which we disclaim all liabilities & responsibilities and users are advised to use independent judgement or professional opinions before taking any actions based on any forum postings here. This is a free forum website. No payment are necessary to post or chat in any forum discussion threads in our forum site. But if you like to contribute towards running of this free forum site, click here to make a small donation. Many Thanks !Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright SingaporeForumOnline.com